Abonamente

duminică, 17 martie 2019

Comunicat de presă Cu privire la colecta de fonduri destinată susținerii Fondului Central Misionar

Înființat la inițiativa vrednicului de pomenire fericitul întru adormire Părintele nostru Patriarh Justinian Marina și aprobat în ședința de lucru a Sfântului Sinod din 18 septembrie 1956. Această colectă în bani  se organizează anual, în primele trei duminici ale Sfântului și Marelui Post. Sumele colectate sunt distribuite astfel:
40 %   către Centrele Eparhiale pentru susținerea bisericilor ce necesită restaurare și reparații, precum și pentru susținerea activității social filantropice și de sprijinire a persoanelor și familiilor aflate în risc de excluziune socială, de pe raza Eparhiilor.
60% din colecta Fondului Central Misionar este direcționată la Patriarhia Română, care la rândul său va gestiona sumele colectate retribuindu –le la fel ca Centrele Eparhiale comunităților ortodoxe românești din Harghita și Covasna, precum și cele din diaspora.
La baza constituirii Fondului Central Misionar pe lângă Hotărârea Sfântului Sinod luată cu unanimitate de voturi în ședința din 18 septembrie 1956., stă și Hotărârea numărul 1947 din 18 - 19 iunie 2003,
În concluzie se cuvine să – i mulțumim Bunului Dumnezeu toate binefacerile Sale revărsate peste noi și ne rugăm să ne ajute să trăim Postul Sfintelor Paști ca un urcuș duhovnicesc spre unirea cu Hristos Cel răstignit și înviat. Așadar, îndemnăm pe toți în perioada 17- 24 și 30 martie 2019, să participe după putere la susținerea colectei.

Comunicat de presă Cu privire la colecta de fonduri destinată susținerii Fondului Central Misionar document pdf

Sursa  Secretariatele Parohiale
 

luni, 11 martie 2019

Comunicat


Începând cu duminica a 33 a după Praznicul Pogorârii  Sfântului Duh, numită Duminica Vameșului și a Fariseului Biserica Ortodoxă de pretutindeni a început o nouă perioadă  liturgică aceea a Triodului ce durează zece săptămâni împărțită astfel, 3 săptămâni pregătitoare pentru Sfântul și Marele  Post al Păștilor din anul 2019 ,  după cum urmează:  

Duminica    Vameșului și a Fariseului 17 februarie 2019,
Duminica Întoarcerii Fiului risipitor  24 februarie 2019,
Duminica Înfricoșătoarei judecăți 3 martie 2019,
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai 10 martie 2019,

Dezlegări la pește în Sfântul și Marele Post al Păștilor din anul 2019,

Praznicul Bunei Vestiri luni 25 martie 2019,
Praznicul Intrării Domnului nostru Iisus Hristos, în Ierusalim duminică 21 aprilie 2019,

Așadar, în perioada 11 martie – 27 aprilie 2019, ne vom află pe Drumul Golgotei fizic prin pelerinajele organizate de Centrul de Pelerinaje Bazilica al Patriarhiei Române, sau prin Birourile de Pelerinaje locale ce funcționează pe lângă Mitropolii, Arhiepiscopii și Episcopii, dacă nu putem participa fizic din binecuvântate pricini la aceste pelerinaje putem participa spiritul prin prezența noastră la slujbele oficiate în mănăstirile, schiturile  sau parohiile unde suntem arondați. Care își vor adapta programul după cum urmează:

 ora 
 Ziua 
    Activitatea 
12.00 9.00
12,00     8.00     -        11.30


18.00 – 20.30

18.00 – 20.3023.30
24.00         - 3.008.00    -     11.00   8.00    -         11.00

   vineri 15 martie 2019,
(săptămâna 1 a Sfântului și Marelui Post.)

Miercuri 3 aprilie 2019,
(săptămâna 3  a Sfântului și Marelui Post.)


Vineri 19 aprilie 2019,
(săptămâna 5   a Sfântului și Marelui Post.)


Joi 

Vineri Sâmbătă Duminică 
 

Luni Marți 

Taina Sfântului Maslu de obște

Liturghia Sfântului Ierarh Vasile  cel mare arhiepiscopul Cezareei Capadociei unită cu Vecernia Mare și Parastasul de obște. 


Denia celor 12 Evanghelii.Denia Prohodului Domnului. 

Canonul Învierii. 

Slujba Învierii și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de aur arhiepiscopul Constantinopolului. 

Vecwenia specială (a doua Înviere)


Sfânta Liturghie pomenirea Sfinților Ierarhi Calinic de la Cernica și Sava de la Buzău.  (a doua zi de Paști)

Sfânta Liturghie pomenirea SfântuluiIerarh Pahomie de la Gledin episcopul Romanului. (a treia zi de Paști

Utrenia și Sfânta Liturghie
A doua zi de Paști

(pomenirea liturgică a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință)

Deoarece, ziua pomenirii cade în anul 2019 , în Sfânta și Marea zi  Marți, potrivit Hotărârii ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, luate în plen în cadrul unei ședințe de lucru pomenirea liturgică a Sfântului se degrevează pentru a   doua zi de Paști 30 aprilie 2019.Program liturgic Postul Mare 2019


Știre în curs de actualizare

Sursa Secretariatul Parohiei Câineni I

joi, 27 decembrie 2018

Comunicat


În fiecare an la 27 decembrie Biserica Ortodoxă de pretutindeni face pomenirea Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan cu acest prilej Parohia Câineni I  urează tuturor credincioşilor ce poartă numele celor doi sfinţi Sănătate, pace, mântuire şi spor în toată activitatea pe care o desfăşuraţi.Ne rugăm Domnului Iisus Hristos dătătorul tuturor binefacerilor pentru rugăciunile Sfântului  Ștefan să vă întărească şi să vă lumineze în propovăduirea Credinţei Ortodoxe dăruindu-vă roade alese şi binecuvântate.La  mulţi şi binecuvântaţi ani!Sursa Secretariatul Parohiei Câineni I, spot foto   Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918


marți, 25 decembrie 2018

Unitatea de credință temelie a valorilor și tradițiilor unui popor


Uniți în credință mereu împreună, vom putea construi o lume mai bună. Împreună să fim una doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna, Hristos Este și va fi! Binecuvintează Doamne România, să trăim în veci Ortodoxia! Doamne uită – te la noi și ne scoate la lumină, ne deschide către zori lumii celei fără vină.
Versuri imn Ito 2017, Iași și 2018 Sibiu

            Preafericirea Voastră,
           Înaltpreasfințiți  Părinți,
           Preasfințiți Părinți,
          Preacuvioși și Preacucernici Părinți
           Excelența Voastră, Domnule Klaus Werner Iohanis Președinte al României
Domnule Academician Ioan Aurel Pop Președinte al Academiei Române             și Rector al universității Babeș -  Bolyai Cluj - Napoca
Majestatea Voastră, Margareta, Custodele Coroanei române,
Altețele Voastre regale, 
            Doamnei Viorica Vasilica Dăncilă, Prim – ministru al României,
            Onorate autorități cemtrale, județene și locale,
            Doamnelor și domnilor inspectori școlari ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea,
            Doamnelor și domnilor directori ai unităților de învățământ de pe raza Parohiilor
            Personalului sanitar și de ordine publică,
           Ostenitorilor din presă, precum și tuturor credincioșilor         
            Cu ajutorul și îngăduința Bunului Dumnezeu am ajuns la sfârșitul anului 2018, an în care la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu aprobarea celui mai înalt for de conducere administrativă ce veghează la buna desfășurare a vieții duhovnicești – morale adică Sfântul Sinod am avut spre omagiere și dezbatere în toate activitățile pe care pe parcursul întregului an le – am desfășurat chipurile luminoase și faptele de vitejie ale unor personalități clerici și mireni ce au contribuit la cultivarea, promovarea și păstrarea credinței, valorilor și tradițiilor viitorului stat România Mare, sau cum o întâlnim în cronicile vremii România dodoloață. Acest proces a fost realizat în mai multe etape 1600, 1859 și 1918,   „De la Patriarhul Miron Cristea, care a participat la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918 și care a făcut parte din delegația românilor transilvăneni care a prezentat actului Unirii la București, până la fiii acestui neam care și-au jertfit tinerețea și viața, de la episcopi, preoți, monahi și monahii, până la credincioșii de rând, care au activat neobosit pe front și în spitale pentru alinarea suferințelor, cu credință nezdruncinată și jertfelnicie. Biserica Ortodoxă a luptat, alături de personalitățile politice, pentru înfăptuirea unui măreț ideal, acela al unirii românilor într-un singur stat independent și creștin.”
După cum știm, Nașterea Domnului este prin excelență sărbătoarea familiei constituite pe căsătoria liber consimțită dintre bărbat și femeie care dau naștere copiilor sau dacă din diferite motive de Bunul Dumnezeu știute și îngăduite nu pot dobândi pe cale naturală sau medicală prunci, aceștia pot înfia. Psalmistul David, ne spune foarte frumos în scrierile Sale încurajând familiile  să dea naștere copiilor prin următoarele cuvinte: Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.[1]     „ Viața este un drum, un scop și o victorie. Viața este un dans al iubirii. Misiunea voastră este să înfloriți. SĂ FII e un dar pentru toată lumea. Viața voastră – este istoria omenirii. De asta viața este mai frumoasă decât orice teorie. Creează din viața ta o sărbătoare, pentru că asta este adevărata ei valoare. Viața este compusă din prezent. Iar sensul prezentului este să trăiești în prezent.”[2]                                                 
Așadar,  prin participarea noastră la exercițiul democratic ce a avut loc în zilele de 6 – 7 octombrie nu am făcut altceva decât să apărăm identitatea și dreptul la viață al viitoarei generații care sperăm că va păstra credința, valorile,  tradițiile așa cum le – au primit de la înaintașii lor,  pentru a da răspuns bun la Dreapta judecată și de ce nu dacă Dumnezeu Cel ce ne cunoaște pe fiecare încă dinainte de a fi zămisliți, va îngădui  vor deveni viitorii Sfinți ai neamului românesc.
În aceste zile sfinte când Hristos, se naște iar și iar pentru  noi  de această dată tainic pe Masa Altarelor euharistice  îndemnându –ne pe toți, ierarhi, preoți, diaconi și popor indiferent de rangul pe care îl ocupăm în societate să petrecem duhovnicește  arătând lumină celor aflați în întuneric, iertându –le  celor ce ne –au greșit pentru ca atunci când va voii să ne cheme Domnul la Sine, să putem spune așa cum cântăm la Sfânta Liturghie: „"Am văzut Lumina cea Adevărată,Am primit Duhul Cel Ceresc,Am aflat Credința Cea Adevărată Nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne Că aceasta ne-a mântuit pre noi.” [3]   
            Adresăm tuturor urările tradiționale, sărbători fericite și  La mulți ani!!
            Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și  Împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.[4]  Hristos în mijlocul nostru totdeauna acum și pururi și în veci.
            Cu dragoste, prețuire și doriri de bine preoții:  Iulian Mihai Bărboși, Viorel Stoicănescu,Ion Sorinel Dițoiu,    Gheorghe  Anca și Petre Popa dimpreună cu credincioșii  

 2018


Județul Vâlcea


Dat în Bisericile Parohiale la Sărbătoarea Nașterii Domnului,
Marți 25 decembrie 2018

Copertă spot Nașterea Domnului  Anul Omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918


[2] Din Înțelepciunea Lui Solomon
[3] Cântări liturgice

[4] Epistola a doua către Corinteni capitolul 13 versetul 13Unitatea de credință temelie a valorilor și tradițiilor unui popor

miercuri, 28 noiembrie 2018

Concursul “Creionare în culoare”

Marți 27 noiembrie 2018, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, prin sectorul Învățământ și Activități cu tineretul sub atenta coordonare a Părintelui Profesor Mihai Iulian Bărboși și prin bunăvoința Domnului Director Iulian Cazacu, al Școlii Gimnaziale  Câineni, situată în comuna Câinenii Mari, județul Vâlcea. Elevii claselor 0 -4, locuitori ai celor două sate componente ale comunei Câineni, precum și cei ai satului Greblești județul Vâlcea, au participat la cea de a doua  ediție a concursului  “Creionare în culoare”la finalul căruia au primit diplome, medalii și dulciuri din partea organizatorilor și a sponsorului.
După premiere Părintele Profesor Mihai Iulian Bărboși,  a mulțumit conducerii Școlii Gimnaziale Câineni, pentru străduința de a participa la acest minunat concurs. De asemenea, tot Preacucernicia Sa, a mai spus și faptul că:
“Prin organizarea   concursului organizatorii urmăresc familiarizarea micuților cu pictura Cultului Ortodox de rit bizantin, care după cum știm este expresia vie a frumuseții cerului pe pământ, căci în biserica Slavei Tale stând,   în cer ni se pare a sta și de ce nu, concursul poate descoperii talentul micuților în vederea cultivării, promovării și formării noilor generații de pictori bisericești. ”     
Sursa text și spot foto  Secretariatul Parohiei Câineni I, foto preot profesor Mihai Iulian Bărbuși 

duminică, 25 noiembrie 2018

Zi istorică pentru România la împlinirea a 100 de ani de la formare

Acum un secol Principatele Române, erau în număr de trei astfel Transilvania, anului (1600),  sub conducerea vrednicului Mihai Voievod Viteazul încearcă să facă primul pas spre ceea ce va fi în anul (1918), Marea Unire urmată apoi de Principatul Moldovei anului (1859), care – l primește ca domn în ziua de 5 ianuarie pe marele domn Alexandru Ioan Cuza în acel moment realizându – se unirea celor două principate urmând ca în ziua de 24 ianuarie a aceluiași an românii Țara Românească să – l dorească a le fi domn prin această alegere cele trei principate s – au contopit formând Mica Unire, iar la data de 1 decembrie (1918 ) în Sala unirii din Alba Iulia a fost citit documentul oficial ce atesta formarea României Mari. Astăzi duminică 25 noiembrie (2018), se cuvine să cinstim  mai mult ca oricând  memoria și jertfa tuturor celor care au trudit pentru ca România, să aibă forma pe care o cunoaștem în prezent. Despre necesitatea construirii unei catedrale cu valoare simbolică pentru poporul român, avem următoarele mărturii:
Ferdinand Iîntregitorul Regele României, în ziua de (10 mai 1920), spunea
„Suntem datori să ridicăm în Capitala tuturor Românilor… Biserica Mântuirii Neamului ca simbol al unităţii sufleteşti a întregului neam.”
De asemenea publicistul Vasile Pârvan,  întărind poporul pentru a se menține unit spunea
„Civilizaţia materială, singură, nu e cu nimic mai presus ca un grajd sistematic pentru vite bine hrănite şi ţesălate, dar nici pe departe nu e o orânduire în care să aibă un loc şi sufletul.”
 Patriarhul Marii Uniri referindu –se la importanța și semnificația noului locaș de cult spune

„O datorie sfântă ne îndeamnă să aducem la cunoștința cititorilor strădaniile Bisericii noastre pentru construirea în București a unei catedrale patriarhale, închinate tuturor eroilor care s – au jertfit, de –alungul întregii noastre istorii pe altarul credinței, libertății și unității neamului românesc. Tot așa gândesc și credincioșii care se vor ruga în viitoarea catedrală și întreaga suflare ortodoxă românească, ce consideră un mare păcat să se  negocieze această piatră neagră lăsată  de dictatură în Parcul Carol cu Altarul Neamului, simbolul luminii apostolice la care a fost chemat poporul nostru să o poarte în dăinuirea sa. Socotind că monumentul eroilor comuniști poate fi plasat în oricare parte a orașului, dacă se crede de cuviință, spre a consemna pentru posteritate această pagină întunecată din istoria națională, toți românii ortodocși din țară și de pretutindeni sprijină cu însuflețire așezarea catedralei Mântuirii Neamului cu hramurile Învierea Domnului și Sfântul apostol Andrei , în Parcul Carol din capitală, pe fostul teren al Bisericii  lângă monumentul eroului necunoscut. Așa să ne ajute Dumnezeu! ”
Odată cu prăbușirea epocii ceaușiste în ziua de 25 decembrie a anului (1989), când Biserica Ortodoxă de pretutindeni cinstește Nașterea Domnului sărbătoare a familiei creștine ceea ce ar trebui să arate unitatea  avându –l ca model pe Hristos, ce se împarte pururi și nu se sfârșește După nouă ani vrednicul de pomenire Preafericitul Teoctist, apărător neînfricat al Ortodoxiei românești a sfințit primul loc al catedralei amplasat în Piața Unirii, apoi în anul (2007), în a doua lună a anului bisericesc ziua a douăzeci și noua Preafericitul Părinte Daniel,a sfințit locul și piatra de temelie a celui de –al doilea loc situat pe Dealul Arsenalului. Următoarele etape în conturarea mărețului proiect au fost stabilirea și proiectarea temei, licitația pentru desemnarea echipei de execuție a proiectului și execuția propriu – zisă.
Sosit –a clipa mult așteptată astăzi duminică 25 noiembrie 2018, cu o săptămână înaintea marcării celor 100 de ani de unitate a cugetelor, simțirilor și valorilor românești asistăm cu toții la Slujba de sfințire a Altarului Catedralei patriarhale, dacă până acum simpla clădire a fost darul nostru adus Domnului și i memoriei făuritorilor Marii Uniri , de acum este darul  lui Dumnezeu și al lor pentru noi cei rămași  aici pe pământ .
Slujba sfințirii Altarului noii catedrale patriarhale a fost oficiată de Sanctitatea Sa , Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului și Patriarh  Ecumenic împreună cu Preafericitul Părinte Teofil al III – lea Patriarhul Ierusalimului și toată Palestina cărora li se adaugă în calitate de gazdă Preafericitul Părinte Daniel însoțit de ierarhii români membrii ai Sfântului Sinod
Sanctitatea Sa Bartolomeu după citirea pericopelor scripturistice a dresat ierarhilor, preoților, monahilor, monahiilor și credincioșilor pelerini ce au urcat pe noua colină a noii catedrale patriarhale un bogat cuvânt duhovnicesc pe care – l redă integral mai jos:
“       Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu” (Luca 18, 27)
Preafericirea Voastră, Preafericite și iubit frate Daniel, Patriarh al României, iubiți frați și fii în Domnul,
Consider că acest ultim cuvânt al Domnului nostru Iisus Hristos din pericopa evanghelică de astăzi caracterizează lucrarea imensă pe care V-ați asumat-o, ați împlinit-o și astăzi ați desăvârșit-o prin slujba de sfințire.
„Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu”.
Visul de peste un veac, înalta aspirație pe care a nutrit-o, îndeobște, întregul popor român binecredincios, arzătoarea năzuință a regilor de odinioară, Carol I și Ferdinand, a președinților recenți ai țării, precum și a tuturor Întâistătătorilor Bisericii Române din această perioadă, a devenit astăzi realitate palpabilă, concretă și splendidă, spre slava Domnului Dumnezeu-Atotțiitorul, Izbăvitorul sufletelor și a trupurilor noastre!
De altfel, nenumărate dificultăți insurmontabile, care s-au întrețesut cu zbuciumul furtunos al istoriei și cu multe alte evenimente primejdioase prin care a trecut Neamul Românesc, în secolul al XX-lea, de curând apus, nu au permis să se împlinească mai devreme această sfântă făgăduință și acest legământ sfânt făcut lui Dumnezeu.
Este adevărat că, în cursul anumitor etape ale strădaniilor neobosite depuse pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, s-a creat impresia că ridicarea acesteia este imposibilă.
Știm bine că vrăjmașul mântuirii noastre se gândește cu vicleșug la biruințele pe care Biserica și fiii ei credincioși le obțin împotriva lui, în sfinte locașuri de închinare, prin comuniunea euharistică la Sfânta Liturghie, prin celelalte Sfinte Taine ale reînnoirii și creșterii duhovnicești, ale tămăduirii credincioșilor, prin propovăduirea Evangheliei și prin pogorârea și lucrarea Dumnezeiescului Har.
De aceea, el, vrăjmașul, nu numai că îi povățuiește și îi călăuzește pe cei care lucrează împotriva noastră cu uneltele sale, așa cum, din nenorocire s-a întâmplat, cu decenii în urmă și aici, în România, cu Sfintele Mănăstiri Mihai Vodă și Văcărești, și cu alte biserici de enorie, dar întotdeauna pune multe piedici și creează multe dificultăți și obstacole în calea ridicării de noi lăcașuri ale Domnului.
Și, desigur, nici în cazul de față nu și-a schimbat tactica. Dar, frățiile voastre, ați avut credință statornică și nezdruncinată în atotputernicia și împreună – lucrarea lui Dumnezeu. Ați avut fierbinte dragoste față de El și de Biserica Lui! Ați avut nădejde tare că preaputernica dreaptă a Celui Preaînalt avea să vină, negreșit, în ajutorul strădaniilor sfinte la care nu ați renunțat.
Astfel, ceea ce cândva părea omenește cu neputință, din pricina obstacolelor ridicate de cel viclean, în cele din urmă s-a dovedit a fi cu putință și s-a realizat.
În felul acesta, astăzi putem să aducem slujirea noastră cuvântătoare și să înălțăm lui Dumnezeu rugăciuni de mulțumire și recunoștință, atât din partea poporului român, cât și a noastră, a tuturor, sub cupolele mărețe ale acestei preafrumoase și monumentale realizări a arhitecturii bisericești.
Se spune că acel împărat și teolog de odinioară, Justinian cel Mare, atunci când, după încheierea lucrărilor de construcție, a intrat în Catedrala Sfânta Sofia, catedrala fără pereche, ridicată de el în Constantinopol, ar fi exclamat: „Te-am învins, Solomoane!”. Tot așa și Preafericirea Voastră, Preafericite Frate Patriarh Daniel, puteți să spuneți astăzi: „Am învins toate greutățile venite de la cel rău și, iată, Doamne Iisuse Hristoase, Izbăvitorul Neamului Românesc, Ție îți aducem acest locaș de închinare, vrednic de Tine și preastrălucit!”
Marele nostru înaintaș (pe tronul patriarhal ecumenic), Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul, spunea: „Moise a făcut locașsfânt, Cortul adunării, aici pe pământ, care era chip al celor cerești. Și toți au adus ceea ce li se poruncise sau din proprie inițiativă: unii aur, alții argint, alții pietre, iar unele femei au adus pânză de vison toarsă frumos, altele vison roșu țesut meșteșugit, alții porfiră, alții piei de berbec, fiecare bărbat și femeie a adus ce a avut. Toți au contribuit! Nici unul nu a rămas fără să–și aducă darul, chiar dacă se număra printre cei mai săraci.”[1]
Astăzi, aducându-ne aminte de aceste cuvinte, vă vedem cu ochii cugetului, cler și popor, ierarhie și Guvern, Stat Român, cetățeni în funcții de conducere și cetățeni de rând, vă vedem pe toți, cu mic, cu mare, copii și vârstnici, oameni de seamă și oameni mai puțini cunoscuți în lume, meșteșugari și oameni de știință, muncitori și artiști, români din București, din cele mai îndepărtate colțuri ale țării și din diaspora românească din toată lumea; vă vedem cum veniți să vă aduceți contribuția cu mulțumire, nu cu mâna tremurândă, ci cu bucurie și pătrunși la inimă, fiecare după posibilități și cu voie bună, așa încât obstacolele să fie date la o parte, ca să se asigure sumele de bani necesare – deloc neglijabile – cu care să se procure materialele de construcție și de finisare, sfintele vase liturgice, icoanele, mobilierul și ornamentele.
Pe toți vă vedem în cuget cum dați o mână de ajutor ca să se împlinească, cu lucrarea lui Dumnezeu, făgăduința – legământ făcută de Neamul Românesc și să se încheie, să se înzestreze și să se împodobească cât mai frumos Catedrala de frunte a patriei dumneavoastră, astfel încât aceasta să fie pe măsura valorilor spirituale mărețe ale Ortodoxiei și ale tradiției istorice naționale a românilor.
Veșnică va fi lauda nu numai pentru cei care se află în linia întâi a ostenitorilor sârguincioși, în frunte cu energicul și neobositul Patriarh Daniel, dar și pentru toți cei care, în diverse chipuri, de pe orice treaptă și oricât de puțin ajută, cu rugăciunea, cu contribuțiile bănești sau eforturile personale și prin muncă la construirea și terminarea lucrărilor.
De altfel, Domnul nostru Iisus Hristos a lăudat mult pe văduva care a dăruit cei doi bănuți. Pentru toți se va auzi, în fiecare zi, la sfintele slujbe care se vor săvârși, „fericită pomenirea ctitorilor acestei sfinte biserici!” Cu multă căldură, pentru ei, se va înălța la ceruri rugăciunea „Sfințește, Doamne, pe cei care iubesc frumusețea casei Tale!”.
Dregătorului care L-a întrebat astăzi pe Hristos ce se cere să facă pentru a moșteni viața veșnică, Domnul i-a arătat că trebuie să păzească poruncile lui Dumnezeu, cunoscute din Decalogul dat de către Cuvântul neîntrupat, lui Moise, pe Muntele Sinai. Iar când acela a spus că le-a păzit încă din tinerețe, Domnul i-a arătat o cale care le întrece pe toate, calea renunțării complete la siguranța dată în lumea aceasta de situația materială, avere sau orice altceva de acest fel.
Totodată, l-a învățat că această cale se continuă și se desăvârșește prin dedicarea totală sau prin consacrarea trăirii vieții în Hristos. Pentru acel dregător iudeu anonim bogăția a constituit un adevărat obstacol când a fost vorba să ia hotărârea de a face ascultare față de Hristos. Bogăția i-a fost idol care l-a împiedicat să-și închine viața singurului Dumnezeu adevărat.
Renunțarea la idolii de orice fel, fie aceștia religioși, ideologici, materiali sau pseudo – spirituali, constituie întotdeauna o problema foarte grea! Nesoluționată cum trebuie, aceasta îndepărtează posibilitatea de a dobândi mântuirea, chiar dacă, eventual, suntem animați de intenții bune.
Zdrobirea idolilor, care adesea pare să fie cu neputință, devine cu putință numai în Hristos și prin Hristos: „Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu!” El a zdrobit din temelii pe idolii falsului iluminism, ai secularizării, ai idealismului, ai materialismului și ai ateismului pasiv individual sau militant de stat, cândva singur stăpânitor în țara dumneavoastră, care, tradițional, din străbuni, este o țară creștin ortodoxă.
Dumnezeu a izbăvit România de acești idoli, așa cum a eliberat națiunea română și a așezat-o în istorie ca stat independent. Nu putem ști pentru câți oameni idolul care îi împiedică să trăiască deplin viața în Hristos este bogăția, egoismul, hedonismul, iubirea de slavă deșartă, superstiția sau altceva. Ceea ce se cere imperios este să dispară idolii din viața noastră și noi înșine să ne facem Biserică vie a adevăratului Dumnezeu.
________________________________________
Urmărește Basilica.ro pentru a fi la curent cu toate noutățile despre Zilele Sfințirii Catedralei Naționale!
________________________________________
Iar aceasta se poate realiza numai în atmosfera cu miros de bună mireasmă duhovnicească a slujirii cuvântătoare bisericești, prin lupta necurmată pentru transformarea existențială prin pocăință, prin asceză și prin cultivarea sfintelor virtuți evanghelice.
Zi de zi, fiecare credincios va fi chemat la lupta cea bună de glasul frumos răsunător al clopotelor Catedralei Mântuirii Neamului.
La slujba de sfințire a clopotelor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut următoarea remarcă foarte reușită: „Glasul clopotelor este glasul Domnului, Care ne cheamă să ne adunăm la sânul dragostei Sale și să ne rugăm. Rostul lor este să ne ținăîn starea de priveghere.”
Iubiții mei,
Dincolo de biserica zidită, fiecare credincios, în sine, și toți credincioșii laolaltă sunt Biserică vie. După învățătura Sfântului Apostol Pavel, cel de Dumnezeu înțelepțit, noi suntem Templul sfânt al lui Dumnezeu, aşezat pe temelie de nezdruncinat, pe Însuși Hristos.[2]
Lucrul bine plăcut lui Dumnezeu este sfințirea Catedralei, cu hramul Dumnezeieștii Înălțări a Mântuitorului! Inspirată a fost decizia ca, în această Catedrală, să se cinstească și hramul Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, care este sfântul ocrotitor, atât al Patriarhiei Ecumenice, cât și al Bisericii Române.
De aceea, suntem chemați să lucrăm împreună pentru zidirea, săvârșirea și sfințirea Bisericii vii, duhovnicești.
În continuarea cuvintelor pe care ni le-a adresat mai sus, Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul accentuează următoarele: „Așa și noi să ajutăm la cinstitul cort dumnezeiesc al Bisericii, pe care Domnul –  nu omul! – l-a întemeiat și care se zidește cu feluritele frumuseți ale virtuților! Să ajutăm toți, deopotrivă, unul cu puțin, altul cu mai mult, ca să fie săvârșită, să se facălocaș al lui Hristos și biserică sfântă. Așa să ne zidim unii pe alții în unire ca să fim trup bine alcătuit și bine închegat prin lucrarea măiestrită a Duhului Sfânt!”[3].
Așadar, frați și fii iubiți, „fiecare să ia seama cum zidește”[4], cu ce materiale! Să zidim cu credință tare, pocăință, nevoințe duhovnicești, virtuți, fapte bune, bine plăcute lui Dumnezeu.
Și, pe lângă acestea, să răsune în auzul nostru, în fiecare clipă, îndemnul de la cântarea slujbei de sfințire a bisericii, pe care să-l aplicăm în viață: „Înnoiți-vă spre sfințire, fraților, lepădând omul cel vechi! Umblați întru înnoirea vieții, ținând în frâu tot ceea ce aduce moartea!… Așa se înnoiește omul spre sfințire, așa se aduce cinstire zilei sfințirii bisericii! Amin! ”             
________________________________________
Note:
[1] Cuvântul al XIX – lea, Către Iulian Apostatul, Thessaloniki 1977, EPE 5, p.404 – 406.
[2] 1 Corinteni, 3, 11 și 16 – 17.
[3]  Cuvântul al XIX – lea, Către Iulian Apostatul, Thessaloniki 1977, EPE 5, p. 406.
[4] 1 Corinteni, 3, 10.
          Ziua liturgică istorică a fost  încheiată astfel Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, mitropolitul insulei grecești Patra, a oferit în dar pentru Catedrala Patriarhală nouă,    o icoană cu reprezentarea răstignirii Sf. Ap. Andrei în Patra. La rândul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, a mulțumit pentru darul primit și a spus că noua Catedrală Națională este înfrățită prin ocrotitorul comun cu Catedrala Mitropolitană din Patra. Preafericirea Sa a subliniat efortul deosebit al Înaltpreasfințiului Părinte Hrisostom de a aduce mâna Sf. Andrei la București, deși în Patra se fac pregătiri pentru sărbătoarea de hram a Sfântului Andrei.
În final menționăm faptul că pentru întărirea și sporirea credinței tuturor așa cum a fost anunțat în prealabil a fost adusă mână dreaptă a Sfântului Andrei apostolul românilor, care va rămâne în catedrală până la închinarea ultimului pelerin, luni dimineață 26 noiembrie 2018,   cinstita mână a fost adus din insula Grecească Patra, de o delegație condusă de către Înaltpreasfințitul Părinte mitropolit Hrisostom. De  asemenea, au mai fost aduse și moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, de la Reședința Patriarhală,  ambele racle vor fi așezate într –un baldachin special confecționat lângă altarul nou sfințit. Ei, se pot închina și săruta Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, în perioada 25 – 29 noiembrie urmând ca vineri 30 noiembrie Sfânta Liturghie de hram va fi oficiată de către Preafericitul Părinte Teofil, al III – lea   Patriarhul Ierusalimului, dimpreună cu Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurați de ierarhii români preoți și diaconi. În ajunul sfințiri începând ora 17.00 a fost oficiată Slujba Parastasului în cadrul căreia au fost pomenite numele celor căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre și deportări pentru apărarea credinței și a valorilor poporului român.


Articol consemnat de Andrei Sofian Stanciu, responsabil comunicare Mass –Media al Parohiilor Băbeni III Valea Mare, Marcea, Ciorăști și Câineni I, din cadrul Patriarhiei Ortodoxe Române, Mitropoliei Olteniei, Arhiepiscopiei Râmnicului Protoieriile Râmnicu Vâlcea, Drăgășani și Călimănești


Foto preot  Viorel Stoicănescu, Arhiepiscopia Râmnicului, Agenția de știri Bazilica, Agenția de pelerinaj, Curierul de Vâlcea    și Andreea Mădălina Radu